BNP BNP BNP BNP BNP BNP

Gündem İçeriği Gündem İçeriği

BES Hakkında Bilmek İstedikleriniz

 • Devlet Katkısı nedir?

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde Devlet Katkısı ile yatırdığınız her katkı payı tutarının %25'i kadar ek bir tutar Devlet Katkısı olarak emeklilik sözleşmenize bağlı ayrı bir hesapta biriktirilir ve yatırıma yönlendirilir, böylece birikimleriniz daha hızlı büyür.
   

  Devlet Katkısı uygulamasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar vergi mükellefi olmaları şartı aranmaksızın, diğer bir deyişle gelirlerinden bağımsız olarak yatırdıkları katkı payları için Devlet Katkısı alabilirler. . Devlet Katkısı'nın hesaplanmasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar ile 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoyları adına ödenen ve şirket hesaplarına nakden intikal etmiş olan katkı payı ödemeleri dikkate alınır. Böylece Devlet Katkısı ile desteklenen Yeni BES'te ev hanımları ve öğrenciler dahil 18 yaşını tamamlamış herkes bu eşsiz avantajdan faydalanabilir ve daha fazla tasarruf edebilir.
   

  Devlet Katkısı da katılımcıların ödedikleri diğer katkı paylarına benzer şekilde emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilecek ve Takasbank'ta katılımcı adına saklanacaktır. Devlet Katkısı'nın yatırılacağı emeklilik yatırım fonu türleri Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmiştir.
   

  Katılımcının bu sistem aracılığı ile yararlanabileceği azami Devlet Katkısı tutarı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücretin %25'idir. Bir katılımcının ilgili takvim yılı için Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında sahip olduğu tüm sözleşmeleri için ödenecek Devlet Katkısı toplam tutarı belirlenen yıllık azami limit ile sınırlı olacaktır.
   

  Örneğin :
   

    Aylık Düzenli Katkı Payı Tutarınız :

  100 TL 

    Yıllık Toplam Katkı Payı Tutarınız :

  1.200 TL  

    Aylık Devlet Katkısı Tutarı* :

  25 TL  

    Yıllık Toplam Devlet Katkısı Tutarı :

  300 TL  

    Ödediğiniz Yıllık Toplam Tutar :

  1.200 TL  

   

    Yıllık Toplam Birikimleriniz :

  1.500 TL + yatırım gelirleri  


   

  *2017 yılı için yıllık brüt asgari ücret toplamı 21.330 TL olup, Devlet Katkısı'nın yıllık maksimum tutarı 5.332,50 TL'dir.
   

  Devlet Katkısı, işveren grup emeklilik sözleşmelerine yapılan katkı payı ödemeleri hariç olmak üzere bireysel katılımcılar adına düzenlenmiş Bireysel Emeklilik hesabına ödenen katkı payları için geçerlidir.
   

 • Devlet Katkısı olarak ödenen tutarlar nasıl hak edilir?

  Devlet Katkısı tutarı, sistemde kalma sürenize bağlı olarak hak edilir.
   

  01 Ocak 2013 tarihinden itibaren sisteme bireysel katılımcı olarak yatırdığınız katkı payları üzerinden elde edeceğiniz Devlet Katkısı hak edişi emeklilik sözleşmenizin sistemde geçirdiği süre esasınca aşağıdaki şekilde uygulanır:
   

  a) En az üç yıl sistemde kalırsanız; Devlet Katkısı hesabındaki tutarın %15'ine,
  b) En az altı yıl sistemde kalırsanız; Devlet Katkısı hesabındaki tutarın %35'ine,
  c) En az on yıl sistemde kalırsanız; Devlet Katkısı hesabındaki tutarın %60'ına
   

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nden emeklilik hakkı kazananlar (10 yıl sistemde kalarak 56 yaşını doldurmuş katılımcılar) ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar, Devlet Katkısı hesabındaki tutarın tamamına yukarıdaki sürelere bakılmaksızın hak kazanmış olur.
   

  Devlet katkısı hesabındaki tutarlardan hak kazanılan tutarlar, sistemden zorunlu sebeplerden dolayı ayrılma veya emeklilik hakkının kazanılması durumlarında size ya da varislerinize ödenir.
   

  Vefat veya malûliyet hariç sistemden emekli olmadan ayrılmanız durumunda ise, Devlet Katkısı'na ilişkin hesabınızda hak kazanılmayan birikim tutarı varsa devlete iade edilir.
   

 • 2013 yılından önce sistemde olan BES katılımcılarının yeni BES Kanunu'ndan önce sistemde geçirdikleri süre Devlet Katkısı hak edişinde dikkate alınacak mı?

  Devlet Katkısı hak ediş sürecinde, yeni BES Kanunu'nun ilgili maddesinin yürürlüğe girdiği 01 Ocak 2013 tarihine kadar sistemde geçirdiğiniz toplam süreye bağlı olarak ve 01 Ocak 2016 tarihi itibarı ile sözleşmenizin yürürlükte olması koşulu ile bir defaya mahsus olarak;


  01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla ilgili sözleşmeniz kapsamında
   

  a) Sistemde 3 yıldan fazla, 6 yıldan az bulunduysanız 1 yıl,
  b) Sistemde 6 yıldan fazla, 10 yıldan az bulunduysanız 2 yıl,
  c) Sistemde 10 yıldan fazla bulunduysanız 3 yıl
   

  süre bir defaya mahsus olmak üzere Devlet Katkısı hak ediş sürenize eklenir.
   

  Örneğin...
   

  BES'e başlangıç tarihiniz 01 Mayıs 2008 olan sözleşmeniz 29 Haziran 2012 itibariyla devam ediyor olsun?
   

  - 01 Ocak 2013'ten itibaren Devlet Katkısı uygulamasından faydalanmaya başladınız.
   

  01/Ocak/2013'ten itibaren ödediğiniz katkı payları nedeniyle almaya başladığınız Devlet Katkı paylarınızın;
   

  01/Ocak/2013'ten itibaren ödediğiniz katkı payları nedeniyle almaya başladığınız Devlet Katkı paylarınızın;
  01/01/2016 tarihinden itibaren %15'ini **
  01/01/2018* %35'ini
  01/01/2022 %60'ını
  01/01/2022 56 yaşınızı doldurduğunuzda %100'ünü hak edersiniz.
   

  ** Devlet Katkısına hak kazanmaya ilişkin süreniz 3+1 yıl olur. Artı 1 yıl, Devlet Katkısı uygulamasından önce 3 yıldan fazla sistemde olmanız ve Devlet Katkısı uygulamasından itibaren 3 yıl sistemde kalmanız neticesinde elde edilmiştir.

  BES'e başlangıç tarihiniz 01 Ağustos 2012 olsun?

  - 01 Ocak 2013'ten itibaren Devlet Katkısı uygulamasından faydalanmaya başlarsınız.
   

  01 Ocak 2013'ten itibaren ödediğiniz katkı payları nedeniyle almaya başladığınız Devlet Katkı paylarınızın;
   

  01 Ocak 2013'ten itibaren ödediğiniz katkı payları nedeniyle almaya başladığınız Devlet Katkı paylarınızın;
  01/01/2016 tarihinden itibaren %15'ini
  01/01/2019* %35'ini
  01/01/2023 %60'ını
  01/01/2023 56 yaşınızı doldurduğunuzda %100'ünü hak edersiniz.
 • Farklı şirketlerde birden fazla sözleşmem varsa, Devlet Katkısı uygulamasından sonra tüm sözleşmelerim için Devlet Katkısı'ndan faydalanabilecek miyim? Bu uygulamadan faydalanabilmek için herhangi bir yere bildirimde bulunmam gerekiyor mu?

  Farklı şirketlerde bulunan birden fazla sözleşmenizle Devlet Katkısı'ndan faydalanabilmek için herhangi bir bildirimde bulunmanız gerekmemektedir. Devlet Katkısı tutarı, şirketimiz veya bir başka emeklilik şirketinde bir veya birden fazla sözleşmeniz olması halinde, her aylık tahsilata göre sözleşmeleriniz arasında oransal olarak paylaştırılmaktadır. Bu tutarların hesaplanması Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yapılacak ve hak edilen Devlet Katkısı tutar(lar)ı nakit olarak katılımcı adına bu merkez tarafından ilgili sözleşmelerin bulunduğu emeklilik şirket(ler)ine aktarılmaktadır.

  Devlet Katkısı Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki sözleşmelerinizin tamamı için tek bir limit olarak uygulanmaktadır. İlgili ayda tüm sözleşmelerinize yapmış olduğunuz katkı payı ödemelerinin toplamının %25'ine denk gelen tutar kadar (her katılımcı için ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık brüt asgari ücretin %25'i ile sınırlı olmak üzere) Devlet Katkısı'na hak kazanacaksınız.

 • Eşimin (veya 18 yaşından büyük çocuğumun) bireysel emeklilik sözleşmesine yaptığım katkı payı ödemeleri için eşim Devlet Katkısı'ndan yararlanabilir mi?

  Evet, eşiniz ya da katkı payı ödemesini yaptığınız kişi Devlet Katkısı'ndan faydalanır. Devlet Katkısı'ndan yararlanabilmek için katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin katılımcının kendisi olma koşulu aranmaz. Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine ödenen katkı payı tutarları için sözleşmeye ödeme yapan kişiye bakılmaksızın Devlet Katkısı hesaplaması yapılır ve katılımcının emeklilik hesabına devlet tarafından ödenir.

 • Sistemden ayrılma durumunda uygulanan Gelir Vergisi Kesintisi'ndeki yeni düzenleme nasıl olacak?

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde daha önce toplam birikiminiz üzerinden sistemde kalış sürenize ve emeklilik şartlarına bağlı olarak değişen (en yüksek %15'e kadar uygulanan) Gelir Vergisi kesintisi, 29 Ağustos 2012 tarihinden itibaren geçerli olan yeni düzenleme ile sadece getirileriniz üzerinden uygulanmaktadır.

 • Sistemdeki kesintilerde değişiklik gerçekleşti mi?

  01.01.2016 tarihi itibarı ile Bireysel Emeklilik kapsamında emeklilik şirketi tarafından yapılabilecek olan kesintilerin üst sınırları ile ilgili uygulamalarda değişiklik yapılmıştır.
   

  Buna göre;
   

  Bireysel Emeklilik planları kapsamında yapılabilecek olan yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı kesintilerinin toplamı sözleşmenin ilk 5 yılı için yıllık olarak ilgili yıla ait, yılbaşında belirlenmiş olan aylık asgari brüt ücretin % 8,5'ini geçmeyecektir. Bu kapsamda varsa fazla alınmış olan yönetim gider kesintisi veya giriş aidatı kapsamındaki kesintiler katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilecektir. 

  5. yıldan sonra sözleşmeniz kapsamında yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı olarak, aşağıda belirtilen istisnai durum dışında, bir kesinti yapılmayacaktır.
   

  01.01.2016'dan önce yürürlüğe girmiş olan sözleşmeler kapsamında, varsa tahakkuk etmiş giriş aidatı borcu yukarıda belirtilen süre kısıtından bağımsız olarak tahsil edilebilecektir.  Yapılacak olan hesaplamalarda sözleşme yılı esas alınacaktır.

  Sözleşmenin 6. Yılı İtibarı ile Yapılabilecek Azami Kesinti Kontrolü ve İade Uygulaması;
   

  Sözleşmenizin 6. yılından itibaren, sözleşmeniz kapsamında  geçirilen  yıla bağlı olarak, yapılan kesintiler için de azami oran belirlenmiştir. Buna göre sözleşme yürürlük tarihinizden sözleşmenizin sonlandığı tarihe kadar olan süre kapsamında yapılacak olan kesintilerin toplamı Devlet Katkısı fonunuzdaki birikimin aşağıdaki tabloda(1) ilgili yıla karşılık gelen oranına karşılık gelen tutardan  fazla yapılmayacaktır. Bu kapsamda varsa fazla yapılan kesintiler erken çıkış (vefat, maluliyet, tasfiye gibi zorunlu hallerden dolayı çıkış, isteğe bağlı çıkış, aktarım dahil) durumunda ayrılma veya aktarım anında bireysel emeklilik hesabınıza iade edilecektir. Bu iade prosedür, 2021 yılında ve sonrasında,
   

  - ilk 5 yılını doldurmuş sözleşmelerde çıkış yapıldığı durumda,

  - Devlet Katkısı fonunda birikimin olduğu durumda,

  - Kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşmıyorsa

  - Sözleşme düzenli ödeme yapıyorsa
   

  uygulanacak olup, sadece olması halinde varsa fazla yapılan kesintilerin iadesi şeklinde gerçekleşecektir.
   

  Bu kontrolde, 1/1/2016 tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimler ve bunların getirileri üzerinden kontrol tarihine kadar yapılan kesintiler dikkate alınmayacaktır.
   

  (1)Sözleşmenin 6. Yılı itibarıyla Kontrolde Kullanılacak Oran Tablosu

  Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran
  6 %60
  7 %70
  8 %80
  9 %90
  10+ %100

   

  Sözleşme kapsamında düzenli ödeme süre kriteri; ilk açık ödeme vadesini takip eden 3 aylık dönemde ilgili vadeye ilişkin ödeme olmaması halinde sözleşmede düzenli ödeme yapılmadığı kabul edilmektedir.Düzenli Ödeme statüsüne dönmek için açık olan tüm vadelerin ödenmesi gerekmektedir. Sözleşme kapsamında düzenli ödeme yapılıp yapılmaması sözleşmenin 6. yılından sonra yapılacak olan iadelerin hesabını etkileyecektir.

 • BES Hakkında Bilmek İstedikleriniz

  Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki yeni düzenlemeler, bireysel katılımcıların yanı sıra işverenler için de avantajlar sağlamaktadır. Mevcut sistemde işverenlerin çalışanları adına ödedikleri bireysel emeklilik katkı payı tutarları çalışanın aylık brüt ücretinin %10'u ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde Kurumlar Vergisi matrahından indirilmekte iken yeni BES'te bu oran %15'e yükseltilmiştir. Vergi matrahından düşülecek tutara çalışanın ödeyeceği katkı payı dahil edilmeyeceğinden, işverenlerin çalışanları adına daha fazla katkıda bulunabilmelerine olanak sağlanmıştır.

  Ayrıca, mevcut uygulamada 5 yıl olan hak kazanma süresi 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren kurulacak yeni işveren grup emeklilik sözleşmeleri için minimum 1 yıl maksimum 7 yıl olarak belirlenmiştir.
   

  01.01.2016 itibarı ile BES Sistemindeki Diğer Değişiklikler için tıklayınız
   

İletişimBize Ulaşın