HakkımızdaDestek MerkeziSizi Arayalım

  Bilgi Bankası

  Kişisel Verilerin Korunması
  Faaliyet Raporları
  Finansal Tablolar
  Tazminat Evrakları
  Bilgilendirme Metinleri ve Genel Şartlar
  Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik Faaliyetleri
  Etik İlkeler Yönetmeliği
  Kişisel Verilerin Korunması
  Yasal Uyarı
  Şirket Bilgileri
  Yanlış Sigorta Uygulamaları

  Kişisel Verilerin Korunması

  Aydınlatma Metni

  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. ("Cardif") olarak müşterilerimizin kişisel verilerini en üst seviyede koruyoruz. Bu bağlamda sizlere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hakkında bilgi vermek istiyoruz.

  1- Kişisel veri nedir ve kim, hangi amaçla işler?

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 3. Maddesi uyarınca kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilecek gerçek kişilerin, sağlık verileri de dahil özel nitelikli tüm bilgilerini ifade eder. Cardif bu verileri "veri sorumlusu" sıfatıyla kanuna uygun şekilde saklayabilecek, işleyebilecek, güncelleyebilecek ve kanunda öngörülen ve izin verilen hallerde aşağıda belirtilecek kişi ve kurumlarla paylaşabilecektir.

  Cardif bu verileri;

  ∙ Sizlere daha iyi hizmet verebilmek, ∙ İşlem yapan ya da yaptıranın kimliği belirlemek, ∙ Sigortacılık ve/veya bireysel emeklilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, ∙ Suistimalleri engellemek, ∙ Mevzuat kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirebilmek amaçlarıyla işleyebilecektir.

  2- Cardif bu verileri nasıl toplar?

  Bu veriler; Genel Müdürlük, çağrı merkezi ve internet şubesi gibi bilumum kanallar, Cardif acenteleri ve acentelerin hizmet verdiği tüm kanallar, iş ortakları ve anlaşmalı hizmet sağlayıcılar gibi kanallardan yazılı, sözlü ve elektronik ortamda olmak üzere toplanabilir.

  3- Cardif bu verileri kimlerle paylaşabilir?

  Bu veriler Cardif tarafından sigortacılık hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla başta BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. ve BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş. olmak üzere grup şirketleriyle, sözleşme imzalanan hizmet sağlayıcılarıyla, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. gibi güvenli tahsilat hizmeti veren kuruluşlarla, denetim ve danışmanlık firmalarıyla, bankalarla, asistans firmalarıyla, araştırma şirketleriyle, arşiv ve kargo firmalarıyla, hizmet alınan hukuk bürolarıyla, ortak marka çalışması yapılan üçüncü kişilerle, program ortaklarıyla, iş ortaklarıyla, sigorta brokerleriyle, hasar kabul veya risk değerlendirmesi konularında hizmet aldığı kişi ve kuruluşlarla ve sözleşmeli reasürans şirketleriyle KVKK'nın öngördüğü kapsam çerçevesinde paylaşabilmekte ve kullanabileceği bilişim teknolojileri gereği yurtdışı sunuculara yahut bulut bilişim yolu kullanılan durumlarda buluta aktarabilmektedir.

  4- KVKK kapsamındaki haklarınız nelerdir?

  ∙ Bu kanun ve ilgili mevzuat uyarınca; ∙ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği öğrenebilir, ∙ Bu verilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir, ∙ Yurtiçi ve yurtdışında kimlerle paylaşıldığını öğrenebilir, ∙ Eksik veya yanlış olan bilgilerin düzeltilmesini isteyebilir, ∙ KVKK'nın 11. Maddesi uyarınca, kanunda belirtilen istisnai durumlar dışında ve yine kanunun 7. ∙ Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini talep edebilir, ∙ Bu verilerin analizi sonucunda tarafınıza doğacak zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.


  Gizlilik Politikası

  BNP Paribas Cardif Şirketleri sigortacılık ve bireysel emeklilik alanında faaliyet göstermekte olup, anılan faaliyetlerini gerçekleştirebilmek adına, acentelerinin, aracılarının, işbirliği içinde olduğu kurumların, eksperlerinin, brokerlerının, reasürörlerinin, tedarikçilerinin çalışanlarının müşterilerinin, sigortalılarının, sigorta ettirenlerinin, lehtarların, ziyaretçilerinin, grup şirketlerinde çalışanların, çalışanlarının ve iş başvurusunda bulunmak suretiyle ya da diğer herhangi bir amaç veya kanal vasıtasıyla kendisiyle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerini, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedirler.

   

  Bugün ve yarın, müşteri ve paydaşları için değerli olanı korumayı misyon edinmiş BNP Paribas Cardif Şirketleri'nin, bir değer olarak kabul ettiği kişisel verileri, veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin işlenmesi sırasında izlediği yöntemler ile tabi olduğu kurallar konusunda ilgili tarafları bilgilendirmek, şeffaflık sağlamak amacıyla "Cardif Türkiye Gizlilik Politikası" oluşturulmuştur.

   

  BNP Paribas Cardif Şirketleri Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası'nı görüntülemek için lütfen burayı tıklayınız.