HakkımızdaDestek MerkeziSizi Arayalım

  Bireysel Emeklilik Avantajları

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde emeklilik planları, size bütçenize uygun farklı alternatiflerde tasarruf yapma olanağı sunmaktadır.

  Sizi Arayalım

  Bireysel Emeklilik Avantajları

  Sosyal Güvenlik Sistemi'nin tamamlayıcısı özelliğindeki bu sistemde oluşan birikimler emeklilik hakkının kazanılması durumunda emeklilik maaşı ve/veya toplu para şeklinde geri ödenmektedir.

  Bireysel Emeklilik Sistemi, sahip olduğu teşvikler, profesyonel fon yönetimi hizmeti, şeffaflık ve devlet güvencesi gibi önemli avantajlar ile diğer birikim araçlarından ayrılmaktadır. 

  Güvenli ve şeffaftır...

  Sisteme katılan kişilerin tasarrufları ve yatırdıkları katkı payları üzerinden hesaplanarak alınan devlet katkısı tutarları katılımcılar adına açılan bireysel emeklilik hesaplarında takip edilir ve Emeklilik Yatırım Fonları'nda değerlendirilir. Bu fonlar, yatırımcıların varlıklarını saklamakla görevlendirilmiş Takasbank'ta katılımcı adına saklanmaktadır. Katılımcılar bu fonlardaki birikimlerini istedikleri an adlarına özel tanımlanmış şifreler ile takip edebilirler. Emeklilik şirketlerinin bu fonları kendi adına kullanma hakkı yoktur. Sistem aynı zamanda Emeklilik Gözetim Merkezi, Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından günlük denetim ve gözetim altında tutulmaktadır.

  Esnektir...

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde emeklilik planları, size bütçenize uygun farklı alternatiflerde tasarruf yapma olanağı sunmaktadır. Küçük birikimler ile binlerce katılımcının bulunduğu emeklilik fonlarından pay alarak sisteme dahil olabileceğiniz gibi, daha yüksek ödeme seçenekleriyle de birikim yapabilirsiniz. Sözleşmeniz süresince, katkı payı ödemelerinize ara verebilir ya da birikimlerinizi istediğiniz an Sistemden Ayrılırken başlığı altında açıklanan koşullarla geri alabilirsiniz.

  Ülkemizdeki Bireysel Emeklilik Avantajları'nın Özellikleri

  • Sisteme katılım tamamıyla gönüllük esasına tabidir.
  • Yabancılar veya yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşları dahil, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, Türk vatandaşları dahil herkes katılımcı olabilir.
  • Katkı payları serbestçe belirlenebilir.
  • Bireysel Emeklilik şirketlerinin talep ettikleri hizmet bedelleri, belirlenen üst limitlerin çerçevesinde kalmak kaydıyla serbesttir.
  • Katılımcılar birden fazla fona yatırım yapabilecekleri gibi birden fazla emeklilik hesabı da açtırabilirler.
  • Yabancı menkul kıymetlere de yatırım yapılabilir.
  • Minimum getiri garantisi bulunmamaktadır.

  BES'in Avantajları

  Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olduğunuzda hem emekliliğinizi güvence altına almış hem de hiçbir yatırım aracında sunulmayan teşviklerden faydalanmış olursunuz. Bu avantajlarla birlikte düzenli tasarruf alışkanlığına sahip olursunuz.

  Bireysel Emeklilik Sisteminden maksimum fayda sağlamak için;

  Bireysel Emeklilik Sisteminden maksimum fayda sağlamak için;

  Sistemden Ayrılırken

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde en az yıl 10 kalmanız ve 56 yaşınızı tamamlamanız ile birlikte emekliliğe hak kazanırsınız.

  Emekli olduğunuzda birikimlerinizin tamamını veya bir kısmını toplu para olarak alabilirsiniz.

  Emeklilik Gelir Planı ile birikimlerinizi ihtiyaçlarınıza göre belirleyeceğiniz ödeme planı kapsamında maaş olarak alabilirsiniz. Farklı müşteri ödeme taleplerine göre geri ödeme alternatifleri bulunan Emeklilik Gelir Planımız ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

  Yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde ömür boyu veya belirleyeceğiniz süre boyunca maaş alabilirsiniz.

  On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği getiri üzerinden % 15,
  On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği getiri üzerinden % 10,
  Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği getiri üzerinden %5, oranında gelir vergisi stopaj kesintisi yapılacaktır.

  Katkı Payı Değerlendirilirken

  Emeklilik yatırım fonlarının kazançları, kurumlar vergisine tabi değildir.
   

  Diğer yatırım fonlarından farklı olarak emeklilik yatırım fonlarındaki değer artışları da vergiden muaftır. Dolayısıyla Bireysel Emeklilik Fonları, stopaj uygulanan diğer yatırım araçları (hisse senedi, tahvil, bono) ile karşılaştırıldığında çok daha avantajlıdır.

  Katkı Payı Ödemeleri Esnasında

  Bireysel emeklilik sözleşmenize ödediğiniz her katkı payının %30'u kadar bir tutar Devlet Katkısı olarak adınıza açılan ayrı bir hesapta birikmeye devam eder. Emeklilik hakkı kazandığınızda, Devlet Katkısı hesabınızda biriken tüm parayı da almaya hak kazanırsınız.
  Devlet Katkısı'ndan faydalanma limitleri şu şekildedir*;
   

  • 10 yıl sistemde kalarak 56 yasınızı doldurduysanız Devlet Katkısı birikiminizin tamamını,
  • En az 10 yıl sistemdeyseniz, ayrıldığınızda biriken tutarın %60'ını,
  • En az 6 yıl sistemdeyseniz, ayrıldığınızda biriken tutarın %35'ini,
  • En az 3 yıl sistemdeyseniz, ayrıldığınızda biriken tutarın %15'ini almaya hak kazanırsınız.
    

  *Vefat/maluliyet nedeniyle sistemden zorunlu çıkış durumunda da Devlet Katkısının tamamı hak edilir. Katkı payının tüzel kişi tarafından ödendiği sözleşmelerde Devlet Katkısı ödenmez. Devlet Katkısı tutarı, ilgili takvim yılı için belirlenen toplam brüt asgari ücretin %30'u ile sınırlıdır.

  Sıkça Sorulan Sorular

  Bireysel Emeklilik Sözleşmesindeki "Düzensiz" ödeme nasıl düzenli ödeme haline getirilebilir?

  Bireysel Emeklilik Sözleşmenizin "Düzenli" ödeme durumuna geçmesi için yapmanız gereken ilgili sözleşme için ödenmemiş katkı payı vadelerine ilişkin tutarın tamamını tek seferde yatırmaktır. Söz konusu sözleşmenin ödenmemiş vadelerine ilişkin katkı paylarının tek seferde ödemesi yapıldıktan sonra, sözleşmeniz için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilir.

  Farklı şirketlerdeki birden fazla sözleşmelerim için Devlet Katkısı'ndan faydalanabilir miyim?

  Devlet Katkısına ilişkin üst sınır,  sözleşme sayısına bakılmaksızın katılımcı bazında hesaplanmaktadır. Aynı dönemde birden fazla sigorta sözleşmesine ödenen katkı payı için hesaplanan Devlet Katkısı tutarı, ilgili ayda ödenen katkı payına göre sözleşmelerine dağıtılmaktadır. Bir takvim yılı içindeki, sözleşme sayısına bakılmaksızın bir katılımcıya ödenebilecek azami Devlet Katkısı,  ilgili takvim yılına ait, yıllık brüt asgari ücretin %30'unu aşamaz.*

   

  *2024 yılı için bu rakam 72.009 TL tekabül etmektedir. Devlet Katkısı'ndan en üst sınırda faydalanabilmek için katılımcının farklı şirketlerdeki, tüm sözleşmelerine yıllık toplam 240.030 TL katkı payı ödemesi yapılmış olması gerekmektedir.

  Bireysel Emeklilik Sözleşmesi'nden cayma hakkım mevcut mu?

  Bireysel Emeklilik Sözleşme'nizin başlangıç tarihinden 2 ay içinde cayma hakkı mevcuttur, 2 ay içinde cayma hakkınızı kullandığınızda giriş aidatı ya da herhangi bir kesinti olmaksızın sözleşmenizi sonlandırabilirsiniz.

   

  *Kesintiler hakkında detaylı bilgi için 'Bireysel Emeklilik Sistemi?nde ne tür kesintiler mevcuttur?' başlığı altında bulunan bilgileri inceleyebilirsiniz.

  Bireysel Emeklilik Sözleşmesi'ndeki birikimlerimi ve Devlet Katkısı'nı nasıl takip edebilirim?

  Bireysel Emeklilik Sözleşmesi'ne ait hesap bildirim cetveli aylık olarak tarafınıza gönderilmektedir. Devlet Katkısı, katkı payı ödemelerinizden ayrı olarak takip edilir ve sözleşmenize bağlı ayrı bir alt hesaba yatırılır. Böylelikle, ödediğiniz katkı payı dâhilinde oluşan birikiminiz ile Devlet Katkısıyla oluşan birikiminizi ayrı ayrı takip edebilirsiniz.

   

  Dilerseniz, aylık hesap bildirim cetveli gönderimini beklemeden, 444 44 23 BNP Paribas Cardif çağrı merkezinden veya  Cepte Cardif e-şubesi ile birikimlerinizi görebilirsiniz. Ayrıca, E-devlet  `Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama hizmeti üzerinden de Devlet Katkı payını görmek mümkündür.

  Eşim veya çocuğum Devlet Katkısı’ndan yararlanabilir mi?

  Eşiniz veya çocuğunuz adına ödeme yaptığınızda yatırılan katkı payının %30'u oranında Devlet Katkısı'ndan yararlanırsınız ancak katılımcı adına bir başkasının ödeme yapması durumunda Devlet Katkısı, katılımcının, yani eşinizin veya çocuğunuzun sözleşme hesabına yatırılacaktır. Ve her hâlükârda bir katılımcıya ödenebilecek Devlet Katkısı, katılımcının sözleşme sayısına bakılmaksızın ilgili takvim yılına ait brüt asgari ücretin %30'unu* aşamayacaktır.

   

  *2024 yılı için bu rakam 72.009 TL'dir. Devlet katkısından en üst sınırda faydalanabilmek için yıllık toplam 240.030 TL katkı payı ödemesi yapılmış olması gerekmektedir.

  Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında diğer bilinmesi gerekenler nelerdir?

  Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki yeni düzenlemeler, bireysel katılımcıların yanı sıra işverenler için de avantajlar sağlamaktadır. Mevcut sistemde işverenlerin çalışanları adına ödedikleri bireysel emeklilik katkı payı tutarları çalışanın aylık brüt ücretinin %10'u ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde Kurumlar Vergisi matrahından indirilmekte iken yeni BES'te bu oran %15'e yükseltilmiştir. Vergi matrahından düşülecek tutara çalışanın ödeyeceği katkı payı dahil edilmeyeceğinden, işverenlerin çalışanları adına daha fazla katkıda bulunabilmelerine olanak sağlanmıştır.

   

  Ayrıca, mevcut uygulamada 5 yıl olan hak kazanma süresi 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren kurulacak yeni işveren grup emeklilik sözleşmeleri için minimum 1 yıl maksimum 7 yıl olarak belirlenmiştir.
   

  01.01.2016 itibarı ile BES Sistemindeki Diğer Değişiklikler için tıklayınız

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ne tür kesintiler mevcuttur?
  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde uzun süre kaldığınızda ve düzenli ödeme yaptığınızda daha fazla kâr elde etmiş olursunuz.
   
  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde,
  • Fon İşletim Gider Kesintisi, 
  • Yönetim Gider Kesintisi,
  • Ödemelerinize ara vermek istemeniz durumunda ise, Ara Verme Kesintisi,
  • Peşin ve/veya Ertelenmiş olmak üzere, Giriş Aidatı
  • Gelir Vergisi (Stopaj)
   Kesintileri mevcuttur. 
   
  Fon İşletim kesintisi, seçilen fona göre değişkenlik gösterirken,  Yönetim Gider kesintisi ve Ara Verme kesintisi ise, seçtiğiniz plan özelliklerine göre değişkenlik gösterir.  Yönetim Gider kesintisi, Giriş Aidatı ile Ara Verme kesintisi yalnızca ilk 5 yıl içinde uygulanmaktadır.
   
  Giriş Aidatı, Bireysel Emeklilik Sistemi sözleşmelerinde bir defaya mahsus alınır ve sınırları Bireysel Emeklilik Yönetmeliği ile belirlenir. Aktarımla gelen sözleşmelerde giriş aidatı alınmaz. Katılımcının aynı şirkette birden fazla Bireysel Emeklilik Sözleşmesi veya gruba bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmelerden sadece ilki için giriş aidatı alınır. Giriş aidatı, peşin ve/veya ertelenmiş olabilir.
   
  Ertelenmiş Giriş Aidatı, yalnızca ilk 5 yıl içinde sistemden ayrılmak istemeniz durumunda kesilmektedir. 5. yıldan sonra ayrılmanız durumunda ertelenmiş giriş aidatı kesilmez. Vefat, maluliyet veya şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerden dolayı Bireysel Emeklilik Sistemi?nden ayrılmanız halinde ertelenmiş giriş aidatı kesilmez.
   
  Sistemden erken ayrılmak istemeniz durumunda ise, katılım sürenize istinaden getiri* üzerinden vergi kanununa göre uygulanacak Gelir Vergisi (Stopaj) kesintisi aşağıdaki şekildedir;
   
  • Emekli olmaya hak kazanmak için minimum katılım süresi olan 10 yıldan önce sistemden ayrılan katılımcıların ilgili sözleşmedeki getirisi üzerinden %15,
  • Emekli olmaya hak kazanmak için minimum katılım süresi olan 10 yıllık prim ödemesini gerçekleştiren fakat 56 yaşını doldurmadığı için emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılan katılımcıların ilgili sözleşmedeki getiri üzerinden %10,
  • Emekliliğe hak kazandıktan sonra ayrılmak isteyen katılımcıların ilgili sözleşmedeki getiri üzerinden %5,
  • BES katılımcısının emekli olmaya hak kazanmadan vefat etmesi veya malul olması durumunda getirinin %25'i muaf tutularak, kalan tutar üzerinden %5, 
  Oranında Gelir Vergisi (Stopaj) kesintisi mevcuttur.
   
  *Getiri: Çıkış tarihindeki toplam birikiminizden, sisteme yatırdığınız toplam katkı payı ve Devlet Katkısı anaparasının çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır. Devlet katkısı anaparası ise, sistemde kaldığınız süreye bağlı olarak hak ediş oranlarınıza göre belirlenmektedir.
  Bireysel Emeklilik'te Devlet Katkısı nasıl hesaplanır?

  Devlet Katkısı üst limiti sözleşme bazında değil, katılımcı bazında hesaplanır. Birden fazla sözleşmeniz mevcut ise, Devlet Katkısı her bir sözleşme için ilgili ayda ödediğiniz katkı paylarının ağırlığı dikkate alınarak sözleşmeleriniz arasında paylaştırılır. 

   

  Örnek vermek gerekir ise,  yatırdığınız her 100 TL katkı payı için Devlet, 30 TL katkı payı yatırılmaktadır ancak her hâlükârda bir katılımcıya ödenebilecek Devlet Katkısı, -katılımcının sözleşme sayısına bakılmaksızın-  ilgili takvim yılına ait, yıllık brüt asgari ücretin %30'unu aşamaz.*

   

  *2023 yılı için yıllık brüt asgari ücretin %30'u, yani Devlet katkısının en üst sınırı, 36.028,80 TL'dir. Devlet Katkısı'ndan en üst sınırda faydalanabilmek için yıllık toplam 120.096,00 TL katkı payı ödemesi yapılmış olması gerekmektedir.

  Bireysel Emeklilik'te Devlet Katkısı olarak ödenen tutar nasıl hak edilir?
  Devlet Katkısı olarak ödenen tutara, Bireysel Emeklilik Sözleşmenizin süresi esas alınarak, sistemde kaldığınız süreye göre kademeli olarak hak kazanılacaktır.*
   
  • En az 3 yıl sistemde kalanlar Devlet Katkısı hesabındaki tutarın %15'ine, 
  • En az 6 yıl sistemde kalanlar Devlet Katkısı hesabındaki tutarın %35'ine,
  • En az 10 yıl sistemde kalanlar Devlet Katkısı hesabındaki tutarın %60'ına,
  • En az 10 yıl süre sistemde kalan ve 56 yaşını dolduranlar, Devlet Katkısı hesabındaki tutarın %100'üne hak kazanır.
   
  *Vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar, Devlet Katkısı hesabındaki tutarın %100'üne hak kazanır. 
  Bireysel Emeklilik Sözleşmesi'nde Devlet Katkısı nedir?

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 1 Ocak 2013 tarihi itibari ile düzenli* ve toplu katkı payı yatıran ve Devlet Katkısı'ndan yararlanabilecek Bireysel Emeklilik Katılımcıları** için Devlet Katkısı uygulaması başlamıştır. Sisteme yatırılan her katkı payının %30'u kadar ek tutar sözleşmenize bağlı olarak Devlet Katkısı hesabında birikmektedir. ***

   

  Örnek vermek gerekir ise,  yatırdığınız her 100 TL katkı payı için Devlet, 30 TL katkı payı yatırılmaktadır ancak her hâlükârda bir katılımcıya ödenebilecek Devlet katkısı, -katılımcının sözleşme sayısına bakılmaksızın-  ilgili takvim yılının brüt asgari ücretinin %30'unu aşamaz.****

   

  *Vadesi 01.01.2016 ve sonrası olan BES katkı payı ödemelerine ilişkin olarak vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait BES katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir. Düzensiz ödeme durumunda olan emeklilik sözleşmeleri için Devlet Katkısı yapılmayacaktır. 

   

  **Devlet Katkısı'ndan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Mavi Kart sahipleri ya da bu kişiler adına yatırılan katkı paylarına ait sözleşmeler için yararlanılabilir. İşveren grup sözleşmelerinde Devlet Katkısı bulunmamaktadır. 

   

  ***Devlet Katkısı olarak ödenen tutara, Bireysel Emeklilik Sözleşmenizin süresi esas alınarak, sistemde kaldığınız süreye göre kademeli olarak hak kazanılacaktır.

   

  ****2024 yılı için yıllık brüt asgari ücretin %30'u, yani Devlet Katkısı'nın en üst sınırı, 72.009 TL'dir. Devlet Katkısı'ndan en üst sınırda faydalanabilmek için bir katılımcının yıllık toplam 240.030 TL katkı payı ödemesi yapılmış olması gerekmektedir.  Birikim tutarı hesaplamasında ilgili takvim yılının ilk 6 ayında geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınacaktır. 

  Bireysel Emeklilik Sözleşmesi'nde Devlet katkısından kimler yararlanabilir?

  Bireysel Emeklilik Sözleşmesine katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Mavi Kart sahipleri ya da bu kişiler adına yatırılan katkı paylarına ait sözleşmeler için Devlet Katkısı ödenir.

  Devlet Katkısı'ndan yalnızca bireysel yatırımcılar yararlanabilir, işveren grup sözleşmelerinde, işverenler tarafından ödenen katkı payları Devlet Katkısı hesaplamasına dâhil edilmez.

  Bireysel Emeklilik Sistemi'ne Devlet Katkısı uygulamasının başladığı 01 Ocak 2013 tarihinden önce giren katılımcılar, öncesinde geçirdikleri süre için Devlet Katkısı hak edişinden faydalanabilir mi?
  Sisteme 1 Ocak 2013 tarihinden önce girmiş olan katılımcıların Devlet Katkısı'na hak kazanmaya esas süresinde dikkate alınmak üzere ek süreler verilmiştir;
   
  1 Ocak 2013'ten önce sistemde geçirilen süre;
  • 3 yıldan fazla fakat 6 yıldan az ya da 6 yıl ise, ilgili sözleşmeye 1 yıl,
  • 6 yıldan fazla fakat 10 yıldan az ya da 10 yıl ise ilgili sözleşmeye 2 yıl,
  • 10 yıldan fazla ise ilgili sözleşmeye 3 yıl,
  Olacak şekilde, Devlet Katkısı hesabındaki tutara hak kazanmak için gerekli süreye, bir defaya mahsus olmak üzere eklenir. 
  Bireysel Emeklilik birikimi nasıl hesaplanır?

  Bireysel Emeklilik Sözleşmeniz için gelecekteki toplam birikiminizi BNP Paribas Cardif sayfası üzerindeki hesaplama araçlarını kullanarak hesaplayabilirsiniz. 

  Hesaplama aracı için tıklayınız

  Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ödemelerine ara verme hakkı mevcut mu?

  Bireysel Emeklilik Sözleşme katkı payı ödemenize dilediğiniz zaman ara verebilirsiniz, ara verme durumunda, sözleşmenizin bağlı olduğu plan kapsamında ara verme kesintisi uygulanır.

   

  Ek olarak, vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, sözleşmede ödemeye ara verilmiş kabul edilir ve ara verme yönetim gider kesintisi ara verme süresi boyunca birikiminizden kesilir. 

   

  Ayrıca, 1 yıl boyunca ve 1 yıldan fazla ödemeye ara verilir ise, ek yönetim gider kesintisine ilaveten bireysel emeklilik hesabınıza ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi'ne Şirket tarafından ödenen sabit giderler kesintisi birikiminizden indirilir.

  Bireysel Emeklilik Sistemi'ne kimler katılabilir?

  ​Bireysel Emeklilik Sistemi'ne herkes katılabilir. Kişiler dilerse eşine, çocuklarına, yakınlarına veya kendi adına birden fazla BES sözleşmesi yaptırarak, yaptıkları tasarruflarla, emeklilik dönemlerinde de yaşam standartlarını güvence altına alabilir.​

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nden emekli olma şartları nelerdir?

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nden emekli olmaya hak kazanmak için sisteme ilk giriş tarihinden itibaren minimum katılım süresi olan, 10 yıl süreyle sistemde kalmanız ve 56 yaşınızı doldurmanız gereklidir. Söz konusu şartları sağladıktan sonra sistemde kalıp, katkı payı ödemeye devam edebilir ve birikimlerinizin daha da büyümesini sağlayabilirsiniz.


  Bireysel Emeklilik Sözleşmesi nasıl iptal edilir?

  Bireysel Emeklilik Sözleşmenizi iptal etmek dışında, ara vermek veya katkı payı değişikliği gerçekleştirmek gibi farklı seçenekleriniz de mevcuttur. Başka hiçbir yatırım aracında bulunmayan Devlet Katkısı gibi pek çok avantaja sahip, Bireysel Emeklilik Sözleşmenizi yine de iptal etmek isterseniz, şubeniz ile iletişime geçebilir veya 444 43 23 numaralı BNP Paribas Cardif Müşteri Hizmetleri'ni arayabilirsiniz.

  Bireysel Emeklilik Sözleşmesindeki sözleşme kapsamında "Düzenli Ödeme" süre kriteri nedir?

  İlk açık ödeme vadesini takip eden 3 aylık dönemde ilgili vadeye ilişkin ödeme olmaması halinde sözleşmede düzenli ödeme yapılmadığı kabul edilmektedir. Düzenli Ödeme statüsüne dönmek için açık olan tüm vadelerin ödenmesi gerekmektedir. Sözleşme kapsamında Düzenli Ödeme yapılıp yapılmaması sözleşmenin 6. yılından sonra yapılacak olan iadelerin hesabını etkileyecektir. 

  Diğer Ürünlerimize Göz Atın!