HakkımızdaDestek MerkeziSizi Arayalım

  Bireysel / Kurumsal Planlar

  Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde de aktif çalışma hayatlarındaki yaşam standartlarını koruyabilmeleri amacıyla devlet denetiminde kurulmuş bir tasarruf sistemidir.

  Sizi Arayalım
  Bireysel Planlar
  Bireysel Planlar
  Kurumsal Planlar

  Bireysel Planlar

  Anahtar Emeklilik Planı ile küçük birikimlerle şimdi BES'e katılın!

  Emeklilik günleriniz için kurduğunuz hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilmek sizin elinizde. Yenilenen Bireysel Emeklilik Sistemi ile artık ev hanımları, öğrenciler ve işletme sahipleri dahil herkes Devlet Katkısı avantajından faydalanabiliyor, emekliliklerini diledikleri gibi planlayabiliyor.

  Küçük birikimlerle başlatacağınız Anahtar Emeklilik Planı ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olun, ödediğiniz her katkı payına %30 Devlet Katkısı avantajından yararlanmaya hemen başlayın.

  Bireysel Emeklilik Sistemi, uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Sistemin avantajlarından tam anlamıyla yararlanabilmeniz için Sistem'de 10 yıl kalıp 56 yaşını doldurarak, emeklilik hakkı elde etmeniz gerekir. Emeklilik döneminize dair hedeflediğiniz birikimlere ulaşabilmeniz için katkı payınızı düzenli yatırmanız ve gelirinizle orantılı olarak artırmanız önemlidir.

  BNP Paribas Cardif Emeklilik olarak yerel tecrübemiz ve uluslararası bilgi birikimimizle gelecek planlarınızı gerçekleştirmek için yanınızdayız.

  Giriş Aidatı Kesintisi

  Emeklilik sözleşmesinin başlangıç masraflarını karşılamak amacıyla alınan tutardır.

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde giriş aidatı sözleşmelerde bir defaya mahsus alınır ve sınırları Bireysel Emeklilik Yönetmeliği ile belirlenir.

  Giriş Aidatı Uygulaması

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde giriş aidatı sözleşmelerde bir defaya mahsus alınır ve sınırları Bireysel Emeklilik Yönetmeliği ile belirlenir. Anahtar Emeklilik Planı'nda bu tutarın bir kısmı ilk yıl içinde peşin olarak ödenir, kalan tutar sözleşme başlangıç tarihi itibarı ile 5 yıl süre ile ertelenir.

  Anahtar Emeklilik planında giriş aidatının sözleşme başlangıcında alınacak olan tutarı bireysel emeklilik sözleşmenizin yürürlüğe girdiği yılbaşında belirlenmiş olan aylık brüt asgari ücretin %4,25'i kadar olup, girişte peşin olarak alınır, kalanı ise ertelenir. Ertelenen tutar, katılımcının şirketimizdeki kalış sürenize göre hesaplanır. Sözleşmenin, şirketimizde 5 yıl aktif durumda olması veya ölüm veya maluliyet nedeniyle yahut emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilemez.

  Aktarımla gelen sözleşmelerde giriş aidatı alınmaz. Katılımcının aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmelerden sadece ilki için giriş aidatı alınır.

  Yönetim Gider Kesintisi

  Bireysel emeklilik sözleşmeniz devam ettiği sürece size sunulan hizmetler için ödemiş olduğunuz ve düzenli katkı payı üzerinden alınan tutardır.

  Yönetim Gider Kesintisi Uygulaması

  Bireysel Emeklilik Yönetmeliği uyarınca katılımcılara sunulan hizmetler, ilgili kuruluşlara yapılan bildirimler gibi maliyetlerin karşılanabilmesi için katılımcıların yatırdıkları katkı paylarından Yönetim Gideri Kesintisi yapılabilir.

  Plan kapsamında, Yönetim Gideri Kesintisi yıllık olarak sözleşmenin ilk yılı için bireysel emeklilik sözleşmenizin yürürlüğe girdiği yılbaşında belirlenmiş olan aylık brüt asgari ücretin %4,25'i kadar olup, yönetim gideri kesintisinin yapılacağı kalan 4 yıl için ilgili yılın başında geçerli olan aylık brüt asgari ücretin %8,5'ine karşılık gelen tutarda yapılacaktır. Yapılacak olan yönetim gideri kesintisi tutarı, tercih edilen katkı payı ödeme dönemine göre Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık veya Yıllık tutarda ödenen katkı veya ek katkı payları üzerinden alınacaktır.

  İlgili sözleşme yılında varsa tahsil edilemeyen yönetim gideri kesinti tutarları ilgili sözleşme yılı sonunda katılımcının birikiminin anaparası üzerinden tahsil edilir.

  Bu plan kapsamında Katkı Payına Ödemeye Ara Vermeden Kaynaklanan Ek Yönetim Gideri Kesintisi yapılmamaktadır

  Fon Toplam Gider Kesintisi

  Emeklilik fonlarınızın yönetim giderlerinin karşılanması için alınan tutardır.

  Bu plan kapsamında bulunan fonlar için uygulanmakta olan fon toplam gider kesintileri fon bazında aşağıdaki tablodaki gibidir.

  Fon Numarası
  Fon Kodu
  Fon Adı
  Fon İşletim Gider Kesintisi
  Azami Fon Toplam Gider Kesintisi
  Günlük (Yüzbinde)
  Yıllık (Yüzde)
  Günlük (Yüzbinde)
  Yıllık (Yüzde)
  1
  BPG
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
  5,15
  1,88
  5,25
  1,91
  2
  BPL
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Birinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
  2,80
  1,02
  3,00
  1,09
  3
  BPK
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 0-5 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu
  5,05
  1,84
  5,25
  1,91
  4
  BPH
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
  5,70
  2,08
  6,25
  2,28
  5
  BPE
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
  5,70
  2,08
  6,25
  2,28
  6
  BPU
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
  5,05
  1,84
  5,25
  1,91
  9
  BNK
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
  0,95
  0,361
  1,00
  0,365
  10
  BNS
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
  5,15
  1,88
  5,25
  1,91
  11
  BNA
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu
  2,80
  1,02
  3,00
  1,09
  12
  BNB
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Mutlak Getiri Hedefli  Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
  6,00
  2,19
  6,25
  2,28
  25
  BZY
  BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü  Değişken  EYF
  6,00
  2,19
  6,25
  2,28

  ** Katkı Emeklilik Yatırım Fonu Devlet Katkısı tutarlarının yatırıma yönlendirildiği fon olup katılımcının fon dağılım oranlarında kullanılamaz.

  Seçmiş olduğunuz plan kapsamında farklı yatırımcı profillerine uygun dört fon karması sunulur. Bu bilgiye Bireysel Emeklilik Fonları altındaki Fon Karmaları bölümünden ulaşabilirsiniz. Risk algılamanızın değişmesi ile birlikte fon dağılım oranlarınızı dilediğiniz gibi yılda 12 kez değiştirebilirsiniz.

  Erken Çıkış Durumunda Yapılacak Kesintiler

  Birysel Emeklilik Sözleşmenizi ilk 5 yıl içinde  sonlandırmanız (vefat, maluliyet gibi zorunlu nedenlerle ayrılmanız veya emeklilik hakkı kazanmanız durumu haricinde) ya da başka şirkete aktarmanız halinde yapılacak olan kesintileri ifade etmektedir.

  Erken Çıkış Durumunda Yapılacak Kesintiler Uygulaması

  Sözleşmenizi ilk 5 yılı içerisinde, sonlandırmanız ya da başka şirkete aktarmanız halinde, ayrılma veya aktarım tarihi itibari ile 5 yıllık sürenin tamamlanmasına kadar geçecek olan süredeki tahsil edilmemiş olan tutarlar aşağıda belirtilen formül ile hesaplanarak, yatırmış olduğunuz ana para üzerinden tahsil edilir. Sözleşmenin üzerinde ertelenmiş giriş aidatı borcu olması halinde, başka şirkete aktarım işlemi ödeme yapılmadan tamamlanmayacaktır. Birikimin yetersiz olması halinde, tahsil edilemeyen kısım katılımcıdan ayrıca tahsil edilebilir.

  Çıkışa Ertelenmiş Giriş Aidatı Tutarı = 5 Yıllık Toplamda Alınabilecek Olan Kesinti Tutarı - Sözleşme çıkış Tarihine kadar yapılmış olan kesinti tutarı

  Anahtar Emeklilik Planı kapsamında ilk 5 yılda alınabilecek toplam kesinti tutarı hesaplanırken, 5 yıllık dönem boyunca ilgili yıla ait Aylık Asgari Brüt Ücretin %8,5'u esas alınacaktır. 5 yıl boyunca yapılabilecek kesintiler ilgili yıllara ait toplam Aylık Asgari Brüt Ücretin %8,5'unu geçemeyecektir.

  Bu hesaplamadaki kesintiler kapsamında Toplam Fon Varlık Değeri üzerinden yapılacak olan Fon Toplam Gider Kesintisi dikkate alınmayacaktır.

  Yukarıda yazılan formül için hesaplamaya esas olacak olan azami değerlerin hesaplanmasında kullanılacak olan ilgili yılın ilk altı aylık dönemine ait Aylık Asgari Brüt Ücret tutarı; sözleşme kapsamında geçen yıllar için ilgili yıla ait tutar, henüz cari olmayan yıllar için ise sözleşmenin çıkış anında bulunduğu yılda hesaplanan ilk altı aylık döneme ait Aylık Asgari Brüt Ücret tutarı olarak kabul edilecektir.

  Sözleşme kapsamında düzenli ödeme süre kriteri;  İlk açık ödeme vadesini takip eden 3 aylık dönemde ilgili vadeye ilişkin ödeme olmaması halinde sözleşmede düzenli ödeme yapılmadığı kabul edilmektedir. Düzenli Ödeme statüsüne dönmek için açık olan tüm vadelerin ödenmesi gerekmektedir. Sözleşme kapsamında Düzenli Ödeme yapılıp yapılmaması sözleşmenin 6. yılından sonra yapılacak olan iadelerin hesabını etkileyecektir.

  Başvuru Formları

  Değişiklik Talep Formları

  Diğer Ürünlerimize Göz Atın!