HakkımızdaDestek MerkeziSizi Arayalım

  Kazançlı Yarınlar

  Kazançlı Yarınlar Prim İadeli Hayat Sigortası ile hayattaki her ihtimale karşı kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alın.

  Sizi Arayalım

  Kazançlı Yarınlar Prim İadeli Hayat Sigortası

  İyi günde, kötü günde; her ihtimale karşı BNP Paribas Cardif Kazançlı Yarınlar Prim İadeli Hayat Sigortası ile sizin ve sevdiklerinizin yanında.

  Sigorta süresi içerisinde yaşam kaybı riskinin gerçekleşmesi durumunda geride kalan sevdiklerinize ABD Doları endeksli vefat teminatının TL karşılığı ödenir. Sigorta süresi sonunda Sigortalı’nın hayatta olması halinde ise ödenen primler yine ABD Doları endeksli olarak Sigortalı’ya ödenir, böylece poliçe kapsamında ödenen primler boşa gitmez.

  Kazançlı Yarınlar Prim İadeli Hayat Sigortası’nın avantajları nelerdir?

  Kazançlı Yarınlar Prim İadeli Hayat Sigortası ürünü aşağıdaki konularda standart hayat sigortası ürünlerinden ve diğer tasarruf ürünlerinden ayrışmaktadır:

  • Standart hayat sigortalarında poliçe kapsamında belirtilen risklere karşı teminat sağlanır. Poliçe süresi sonunda risklerin gerçekleşmemesi durumunda prim iadesi yapılmaz. Kazançlı Yarınlar Prim İadeli Hayat Sigortası ise iyi ihtimalleri de düşünen bir sigorta ürünüdür.
  • Diğer tasarruf ürünleri ise yalnızca birikim yapmaya yönelik ürünler olup, Kazançlı Yarınlar Prim İadeli Hayat Sigortası’nda olduğu gibi yaşam kaybı riskine karşı teminat sunmamaktadır. Bu sebeple diğer tasarruf ürünleri, Kazançlı Yarınlar Prim İadeli Hayat Sigortası’nın bir alternatifi değildir.
  • Kazançlı Yarınlar Prim İadeli Hayat Sigortası’nda ödediğiniz primleri Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen limitler dahilinde gelir vergisi matrahınızdan indirebilme hakkına sahipsiniz. Ödediğiniz primlerin tamamını, brüt gelirinizin %15'ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla vergi matrahınızdan düşebilir ve bu şekilde vergi diliminize göre değişen oranlarda vergi avantajı elde edersiniz


  Kazançlı Yarınlar Prim İadeli Hayat Sigortası’nın özellikleri nelerdir?

  Kazançlı Yarınlar Prim İadeli Hayat Sigortası ürünü aşağıdaki konularda standart hayat sigortası ürünlerinden ve diğer tasarruf ürünlerinden ayrışmaktadır:

  • Poliçe süresi boyunca vefat ihtimaline karşı sevdiklerinizi finansal olarak güvence altına alırken; poliçe süresi sonunda riskin gerçekleşmediği durumlarda yaşam teminatı ile ödediğiniz primleri geri alır, bu tutarı güzel günlerde kullanabilirsiniz.
  • Kazançlı Yarınlar Prim İadeli Hayat Sigortası’nın süresini tercihinize göre 12 yıl ya da 15 yıl olarak belirleyebilirsiniz. Yaşınız ile sigorta süresi toplamı en fazla 70 olmalıdır. Yani;
   • 12 yıllık ürün için 18-58 yaşları arasında,
   • 15 yıllık ürün için 18-55 yaşları arasında olunmalıdır.
  • Prim ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık olarak gerçekleştirebilirsiniz.
  • Sigorta prim ödemeleri ve bu poliçeye bağlı her türlü tazminat ödemeleri, dövize endeksli olup, tahsilatın veya ödemenin yapıldığı gündeki T.C. Merkez Bankası ABD Doları efektif satış kuru esas alınarak, TL karşılığı olarak tahsil edilecek veya ödenecektir.
  • İlk yıl primleri ödendikten sonra ara verme (tenzil) veya poliçeden ayrılma hakkınızı (iştira) kullanılabilirsiniz. Ara verilen poliçelerde yaşam ve vefat teminatları, prim ödemesi yapılan süreye göre yeniden hesaplanır.

  İlgili Belgeler

  Sıkça Sorulan Sorular

  Ne Kadar Ödeme Yapmalıyım?

  Kazançlı Yarınlar Kazançlı Yarınlar Sigortası ürününde ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık ödeme seçeneklerinden biri ile yapabilirsiniz. Ödeme periyodunuza göre aylık en az 50 USD ödeyerek bu ürüne sahip olabilirsiniz. Bu ürün kapsamında sigorta süresi başında belirlenen prim ödeme tutarında, Vefat Teminatı limitinde ve poliçe süresinde değişiklik yapılamamaktadır.

  Kazançlı Yarınlar Kazançlı Yarınlar Sigortası ürünü «Dövize Endeksli» bir ürün olup Primler ve Teminat bedeli dövize endeksli olarak belirlenir. Döviz cinsinden prim tahsilatı veya tazminat ödemesi yapılmaz. Tüm primler ve tazminat ödemeleri tahsilatın veya tazminat ödemesinin yapıldığı gündeki T.C Merkez bankası efektif satış kur değerinden TL’ye çevrilerek yapılır.

  Vefat Teminatı bedeli, Sigortalı’nın yaşına ve ödeyeceği prim tutarına bağlı değişmekte olup detaylı bilgi için TEB A.Ş. şubeleri ziyaret edilebilir.

  Nasıl başvurabilirim?

  Kazançlı Yarınlar Kazançlı Yarınlar Sigortası ürünümüze TEB A.Ş. şubelerinden başvuruda bulunulabilir.

  Kazançlı Yarınlar Kazançlı Yarınlar Sigortası teminatları nelerdir?

  Vefat ve Yaşam Teminatları sunulmaktadır.

  Vefat Teminatı

  Sigortalının sigorta süresi içinde Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller haricindeki herhangi bir sebeple yaşamını kaybetmesi durumunda poliçe kapsamında tazminat ödemesi yapılır. Vefat teminatı azami 200.000 USD olabilir.

  Yaşam Teminatı

  Sigortalının sigorta süresi sonunda hayatta olma şartı aranır. Primlerin tam ve eksiksiz ödenmiş olması şartıyla police başlangıcında belirlenen süre sonunda, ödenen toplam primlerin tamamı herhangi bir kesinti yapılmadan sigortalıya iade edilir.

  Poliçe primini ve süresini ilerleyen yıllarda değiştirebilir miyim?

  Bu ürün kapsamında sigorta süresi içerisinde sigorta priminde veya teminat bedelinde Sigorta Ettiren talebine bağlı bir değişiklik yapılmamaktadır.

  Fikrimi değiştirip cayarsam ne olur?

  İlk 30 gün içinde poliçeden cayma hakkınızı kullanabilir ve ödediğiniz primlerin tamamını hiçbir kesinti yapılmadan, ceza veya vergi ödemeden geri alabilirsiniz. Cayma süresinin tamamlanmasından sonra ilk bir yıl için poliçe iptal hakkınız bulunmamaktadır.

  Ne kadar vergi avantajım olur?

  Ücretli çalışanlar:

  Ödenen primlerin tamamı, aylık brüt ücretin %15'ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilir.

  Gelirini Yıllık beyan edenler (Serbest meslek sahipleri):

  Ödenen primlerin tamamı, yıllık beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilir.

  Kimler yaptırabilir?
  Kazançlı Yarınlar Kazançlı Yarınlar Sigortası ürününde sigorta süresi, 12 yıl ve 15 yıl olarak seçilebilmektedir. Sigortalı yaşı ile sigorta süresi toplamı en fazla 70 olabilir.


  12 yıllık bir ürün satın alınması durumunda Sigortalı’nın 18-58 yaşları arasında, 15 yıllık bir ürün satın alınması durumunda ise 18-55 yaşları arasında olması gerekmektedir.

  Prim ödemesi yapamazsam ne olur?

  Sigorta poliçenizin ilk yılına ait primlerin tamamen ödenmiş olması ve birinci yılın dolması koşuluyla, sonraki dönemlerde prim ödemelerinizde aksama olması halinde dilerseniz faizi ile birlikte ödenmemiş primlerinizi geriye dönük ödeyerek aynı koşularda güvencenizi devam ettirebilirsiniz. Ödemeye devam ettiğiniz ay itibarıyla ödemeye devam etmek istemeniz durumunda ise teminatlarınız ödenmiş primlerinize orantılı şekilde azalacaktır.

  Hasar durumunda ne yapmalıyım?

  Riskin gerçekleştiği durumlarda, evraklar ve süreç ile ilgili bilgi 444 43 23 nolu BNP Paribas Cardif Emeklilik Müşteri İletişim Merkezi aranarak ya da www.bnpparibascardif.com.tr internet adresinden Sigorta sözleşmesi kapsamında tazminat ödenmesini gerektiren bir olay gerçekleştiği takdirde ilgili teminat için Tazminat Bildirim Formu doldurulmalıdır.

  Erken ayrılma durumunda ne kadar kesinti yapılır?

  İlk yıl primlerinizi ödedikten sonra poliçeden ayrılma hakkınızı (iştira) kullanabilirsiniz. İştira durumunda ayrıldığınız sigorta yılındaki kesinti oranları uygulanarak iade tutarınız hesaplanır.

  Kesinti Oranları:

  Yıl
  15 Yıllık ürün
  12 Yıllık ürün
  1
  100%
  100%
  2
  95%
  95%
  3
  90%
  90%
  4
  80%
  80%
  5
  70%
  70%
  6
  60%
  60%
  7
  50%
  50%
  8
  40%
  40%
  9
  30%
  30%
  10
  20%
  20%
  11
  10%
  10%
  12
  5%
  0%
  13
  3%
  -
  14
  1%
  -
  15
  0%
  -


  Diğer Ürünlerimize Göz Atın!